ELLE Interview
Đài Lê - Nhà chính trị và Người kể chuyện
[Tạp chí ELLE tháng 1/2017] Đài Lê từng làm báo, làm phim trước khi dấn thân vào con đường chính...
SP