Sao & ​Showbiz
Ái Phương và Isaac làm đại sứ của Giờ Trái đất 2017
Cặp đôi sẽ đồng hành cùng nhau trong vai trò đại sứ của chiến dịch nâng cao hiểu biết của người...
ELLE Team