ELLE Interview
Elle Young Talents - Phương Potter
(Phái đẹp - ELLE) Cô gái 19 tuổi với đôi kính tròn đã từ lâu được biết đến với tư cách một họa...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE