ELLE Interview
Vì chúng tôi là phụ nữ!
(Phái đẹp – ELLE) Cuộc trò chuyện của Như Quỳnh và Hà Linh Thư- hai phụ nữ của hai thế hệ được...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE