Trải nghiệm
Rơi ra từ một cuộc tình - blog Bình Phạm
Đằng sau chuyện tình tan vỡ, đàn bà thường cảm thấy thất vọng còn đàn ông thì cảm thấy thất bại.
SP