Style Guide
Mình hạc xương mai như Ngô Cẩn Ngôn (Diên Hi Công Lược) - Mặc trang phục gì cho nổi bật?
Không sắc sảo và mạnh mẽ như nàng "Ngụy Anh Lạc" trong phim, Ngô Cẩn Ngôn ngoài đời đầy duyên...
ELLE Team