Xu hướng & Cảm hứng
Có hay không xu hướng đánh giá nhân cách qua vẻ đẹp ngoại hình?
Cái nết đánh chết cái đẹp có phải lúc nào cũng đúng?
Nguyễn Gia Linh