ELLE Interview
Đào Chi Anh - Cô chủ "triệu đô"
[Tạp chí ELLE - 2/2016] Cô chủ "triệu đô" không hẳn tạo ấn tượng vì là nhân vật được...
Doan Truc