ELLE Interview
Bong Joon Ho - người không nguyên tắc
Chỉ làm ra 5 phim trong vòng 13 năm, nhưng Bong Joon Ho được coi là một trong những đạo diễn...
ELLE Team