ELLE Voice
Nhà làm phim tài liệu Nguyễn Thị Thắm - Chuyến đi chỉ mới bắt đầu
Trong hành trình 30 năm cuộc đời, nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã mất 5 năm chỉ để hoàn thành một...
Doan Truc