ELLE Interview
Kathy Uyên: "Tha thứ là để giải thoát chính mình"
Thành công của "Để Mai tính" hay "Âm mưu giày gót nhọn" giúp cái tên Kathy Uyên đứng vững trong...
ELLE Team