ELLE Interview
Đào Thị Hằng - Về với hương vị biển
[Tạp chí ELLE tháng 7/2017] Hành trình về với biển của chị Đào Thị Hằng không phải là tình cờ,...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE