Sao & ​Showbiz
Jennifer Lawrence chấm dứt mối tình 1 năm với nhà sản xuất Darren Aronovsky
2017 dường như là một năm nhiều biến cố cho các chuyện tình ở Hollywood.
ELLE Team