Sao & ​Showbiz
Meghan Trainor được bạn trai ngỏ lời cầu hôn
Xin chúc mừng Meghan Trainor và Daryl Sabara. Mong rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ được...
ELLE Team