Nhà Hàng & Ẩm Thực
Đầu bếp Mickaël Le Calvez mang Tinh hoa Ẩm thực Pháp đến Metropole Hà Nội
Tháng 6 này, khách sạn Metropole Hà Nội sẽ chào đón đầu bếp khách mời Mickaël Le Calvez đến nhà...
SP