Thế giới thời trang
Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy - biểu tượng thời trang Nhà Trắng sống mãi với thời gian
Sau 54 năm nhìn lại, Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy vẫn luôn được xem là biểu tượng thời trang...
ELLE Team