Điểm tin & Sự kiện
Nhạc kịch trinh thám "Đêm Hè Sau Cuối" diễn thêm 4 đêm
Vở nhạc kịch “Đêm Hè sau cuối” sẽ chính thức mở bán thêm 4 đêm diễn vào ngày 17, 18, 19, 20 tại...
SP