Tin thời trang
New Zealand và Việt Nam: Kết nối văn hóa qua thời trang
Dự án kết nối văn hóa và đêm thời trang nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm 40 năm quan...
SP