Thế giới thời trang
2 khác biệt căn bản giữa denim và jeans
Denim và jeans là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng thường xuyên bị nhầm là một. Bạn đã...
ELLE Team