Thế giới văn hóa
Oscar 2017 dần “bình đẳng” với các nghệ sĩ da màu
Tín hiệu tích cực cho thấy sự thay đổi cái nhìn hơn từ những lá phiếu của hội đồng bầu chọn...
ELLE Team