ELLE Man
Đi giày không... mang vớ?
Trong thời tiết mùa Hè nóng gắt, giày da cùng với đôi vớ có thể khiến đôi chân cảm thấy nặng nề....
ELLE Team