ELLE Interview
Thư Vũ - Tuổi tác chỉ là một Concept
[Tạp chí ELLE tháng 12/2017] Câu chuyện về phong cách của Thư Vũ xoay quanh mẹ và mạng...
Thùy Trang