Thế giới văn hóa
Nữ quyền trong điện ảnh & những gương mặt truyền cảm hứng
[Tạp chí ELLE - tháng 10/2016] Hollywood tồn tại khái niệm phổ biến về việc nữ giới tham gia vào...
SP