Thế giới văn hóa
Hãy cùng đưa đôi bàn tay, những người phụ nữ ấy sẽ thay đổi thế giới!
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 12/2018] Với mục tiêu truyền cảm hứng, thắp sáng triển vọng...
ELLE Team