Trải nghiệm
Lựa chọn điện thoại iPhone X, bạn là người tiêu dùng "thông minh"?
Liệu người tiêu dùng có thực sự thông minh khi quyết định chờ mua điện thoại iPhone X và bỏ qua...
ELLE Team