ELLE Interview
Diễn Viên Hiếu Nguyễn - Chàng trai mùa thu
Gây ấn tượng bởi chiều cao và một cơ thể mạnh mẽ, Hiếu Nguyễn bén duyên với điện ảnh khi lần đầu...
Thuy Nguyen