Hoạt động của ELLE
Diễn viên - MC Hoàng Oanh chia sẻ về ELLE Style Awards 2018
Lắng nghe chia sẻ của diễn viên - MC Hoàng Oanh về ELLE Style Awards 2018.
ELLE Team