Thế giới văn hóa
20 lần được đề cử giải Oscar của minh tinh Meryl Streep
Nhận được 20 đề cử Oscar, đây là kỷ lục mà chưa có diễn viên nào vượt qua Meryl Streep.
Nguyễn Gia Linh