ELLE Interview
Thanh Hằng: "Không có tốt nhất mà chỉ có tốt hơn"
Gặp Thanh Hằng vô cùng khó khi chị hết vi vu trời Tây lại liên tục di chuyển giữa các sự kiện....
SP