ELLE Interview
Thanh Tú & Kiều Trinh: Nàng thơ điện ảnh Việt Nam
[Tạp chí ELLE - 3/2016] ELLE muốn trò chuyện cùng những nàng thơ điện ảnh để hiểu thêm về suy...
Doan Truc