ELLE Interview
Diễn viên Thu Trang - Vẻ gân guốc là lợi thế của tôi
[Tạp chí ELLE tháng 5/2017] Phải vác một cái gánh quá nặng từ biến cố gia đình, Thu Trang sớm...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE