ELLE Interview
Nhã Phương: Nếu mình có cơ hội để va chạm, sao phải ngại?
[Tạp chí ELLE - 3/2016] Cơ duyên đưa cô từ quê hương Buôn Mê Thuột đến với con đường diễn xuất...
Doan Truc