Điểm tin & Sự kiện
Yu Dương - Cô gái nhỏ đang muốn trưởng thành
Nhắc đến Yu Dương, người ta lập tức nhớ đến vai "Thánh Cô" Chiêu Dương đẹp ma mị trong Lời...
Ngan Nguyen