Thế giới văn hóa
Tháng Tự Hào kết thúc với những thước ảnh tuyệt đẹp từ buổi diễu hành đồng tính Gay Pride
Kết thúc tháng Tự Hào, người dân nước Mỹ nô nức tham gia buổi diễu hành đồng tính Gay Pride....
ELLE Team