Điểm tin & Sự kiện
Du lịch Singapore: Lễ diễu hành Chingay 2016
Lễ Diễu hành Đường phố Chingay 2016 với chủ đề: Ánh sáng của di sản – Singapore mãi thịnh vượng...
ELLE Team