ELLE Decoration
Đinh Công Đạt - Nghệ thuật không giấu giếm
Kết thúc buổi chụp hình, tôi hỏi Đinh Công Đạt: “Anh ngồi lên tranh của mình để chụp mà có vẻ…...
Thanh Vân