Bí quyết sống
6 lời khuyên sự nghiệp hữu ích cho Gen Z từ thế hệ Millennials 
Mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra nhiều biến động trong thị trường việc làm, điều không thay đổi...
Đoàn Trúc
ELLE Voice
[ELLE Voice] Nguyễn Thị Huyền - Tự do và trách nhiệm khi tự chọn lối đi
Hãy để cho họ tự chọn lựa con đường và ở bên cạnh ủng hộ, đồng hành, hướng họ theo đường đi đúng...
ELLE Team
ELLE Voice
[ELLE Voice] Nguyễn Quỳnh Châu - Thế hệ tự chọn đường đi và dám theo đuổi đam mê
Chúng tôi đã tranh thủ trò chuyện về những mặt tích cực và cả những mặt trái khi các bạn trẻ thế...
ELLE Team