Thế giới thời trang
Louis Vuitton - Thế giới của những câu truyện tranh
[Tạp chí ELLE - 4/2016] Bằng ngôn ngữ thiết kế ấn tượng, thế giới 2D, 3D của những nhân vật...
Doan Truc