Thế giới thời trang
Từ điển vải vóc mà dân mộ điệu thời trang phải biết (phần 2)
Bạn sẽ không còn phải choáng ngợp giữa “mê hồn trận” các loại vải khi đã có từ điển vải vóc này...
ELLE Team