ELLE Voice
[ELLE Voice] Laurent Lan Nguyễn: "Tôi thường nhắm mắt và tìm về nơi có năng lượng"
Laurent Lan Nguyễn hiện đang là chỉ đạo nghệ thuật và chuyên gia xây dựng thương hiệu tại...
Đoàn Trúc