Thế giới văn hóa
3 họa sĩ Nhi-Liên-Nhi sau hai mươi năm hội ngộ
20 năm trước, Đinh Ý Nhi – Hoàng Thị Phương Liên – Võ Lương Nhi cùng nhau thực hiện triển lãm...
SP