Thế giới thời trang
Dior À Versailles - Bước ra từ cung điện hoàng gia
[Tạp chí ELLE - số tháng 9/2016] Vẻ nguy nga, tráng lệ của cung điện Château de Versailles là...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE