Bộ sưu tập thời trang
Bộ sưu tập Dior Xuân - Hè 2020: Màu xanh và cuộc đời
170 cây xanh trên sàn diễn Dior Xuân - Hè 2020 sẽ được trồng lại ở ba địa điểm khác nhau của thủ...
Thùy Dung