Sao & ​Showbiz
Nhà sản xuất âm nhạc của Taylor Swift đề nghị hợp tác với Kesha
Nhà sản xuất âm nhạc của Taylor Swift và DJ Zedd đề nghị hợp tác miễn phí với Kesha. 
ELLE Team