ELLE Interview
Elle Young Talents - Phạm Hồng Nhật
Điện ảnh luôn là cuộc chơi của nhiều người, hoạt hình (như trong bài về các animator trên ELLE...
Hải Âu