ELLE Interview
Đỗ Thị Thu Hà: "Trời không cho ai hết mọi thứ"
[Tạp chí ELLE tháng 3/2017] Nghiên cứu khoa học là công việc mà nhà khoa học Đỗ Thị Thu hà yêu...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE