ELLE Interview
Nữ doanh nhân Phạm Thùy Dương: Cho đi, không nhận lại
[Tạp chí ELLE - 1/2016] Con đường từ một điều dưỡng viên đến một nữ doanh nhân của chị Phạm Thùy...
Doan Truc