Trải nghiệm
Đời là vô thường: Hãy sống cuộc sống hạnh phúc ý nghĩa
Không có gì thường xuyên trường tồn mãi mãi ...! Đời là vô thường, thân vô thường, tâm vô...
SP