ELLE Interview
Trương Ngọc Ánh: "Nếu chán thì cứ chán cho hết cơn rồi ngoi lên"
[Tạp chí ELLE - 8/2016] Cả khi thấu suốt nhiều bất trắc ở cuộc đời và đàn ông, người phụ nữ đang...
Doan Truc