ELLE Accessories
Happy Diamonds, tôn vinh chiếc đồng hồ thần tượng
Từ năm 1976, Happy Diamonds (Những viên kim cương hạnh phúc) đã làm rạng rỡ những tác phẩm mang...
Dominic Nguyen